Dime hair and beauty verkkokauppa tietosuojaseloste

Tämä on DIME HAIR AND BEAUTY-verkkokaupan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2021

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

DIME HAIR AND BEAUTY -verkkokauppa

Kauppakatu 4b, 08100 Lohja

www.dime-hair.fi

dime@dime-hair.fi

puh: 041 315 2829


2. Rekisteriasioista vastaa

DIME HAIR AND BEAUTY-verkkokauppa

Milla Inkilä
KAUPPAKATU 4B
08100 LOHJA
sähköposti: dime@dime-hair.fi

3. Rekisterin nimi

DIME HAIR AND BEAUTY-verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

DIME HAIR AND BEAUTY-verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, käyttö markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

henkilön nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite

Rekisterinpitäjä rekisteröi DIME HAIR AND BEAUTY-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm. Myös verkkoyhteyden IP-osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät ehdot.

Kuten monet muut verkkosivut, mekin käytämme “cookieita” eli evästeitä. Ne parantavat asiointiasi verkkokaupassamme ja keräävät tietoa kävijöistä ja käyntimääristä verkkosivullamme.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitetta ja palvelun toiminnolle välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. Tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolien evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 


6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat verkkokauppa-alustamme tietojärjestelmään ja tietokantoihin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen mediaa palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Keräämme analytiikkatietoja sivustomme kävijöistä evästeiden avulla. Evästeet antavat sivustolle tai palveluntarjoajalle mahdollisuuden tunnistaa vierailijan käyttämä laite- ja selaintiedot. Osa käyttämistämme evästeistä on pakollisia, jotta verkkokauppa toimii oikein ja halutulla tavalla. Evästeet esim. auttavat sivustoa käsittelemään ostoskorin sisältöä.

Evästeet lisäksi auttavat meitä ymmärtämään kiinnostuksenkohteitasi sivustolla edellisiin tai nykyiseen vierailuusi perustuen. Näin voimme palvella sinua paremmin verkkokaupassamme. Käytämme evästeitä myös saadaksemme parempaa ja tarkempaa tietoa sivustollamme tapahtuvasta liikenteestä ja vuorovaikutuksesta. Näin voimme tarjota entistä parempaa verkkokauppakokemusta tulevaisuudessa.7. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

DIME HAIR AND BEAUTY -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjakortti